Loading...

KOSGEB yeni açılan KOBİGEL proje teklif çağrısı ile birlikte imalat sanayi sektöründe faaaliyet gösteren KOBİ'lere  yönelik olarak 1 milyon TL'ye kadar destek vereceğini duyurdu. Yapılan duyuruda "4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. " denildi.

Çağrı kapsamında üst limitler 300.000 TL geri ödemesiz, 700.000 TL faizsiz geri ödemeli kredi şeklinde olacaktır.

Başvuru koşulları

 • Hedef sektör imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerdir.
 • Orta Yüksek ve Yüksek Teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
 • Orta Düşük ve Düşük teknolojili sektörlerde faaaliyet gösteren işletmeler 2016 net satış hasılatı en az 300.000 TL olmak koşulu ile başvurabilir.
 • Son başvuru tarihi 20 Ekim 2017'dir.

Proje Konuları

İşletmeler proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından birisi için başvuruda bulunabilirler

 1. Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

 2. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

 3. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

 4. İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

 5. Mikro ölçekli işletmelerde tasarım-mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

   

 6. Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

 7. Enerji verimliliğinin arttırılması

 8. Yeşil üretime geçiş

Proje Gider Grupları

Proje süreleri en az 6 ay ve en fazla 12 ay olması gereken destek çağrısında desteklenecek proje gider grupları aşağıdaki gibidir.

Proje gider gruplarıgeri ödemesiz desteğe ilişkin üst limitlergeri ödemeli desteğe ilişkin üst limitler

Personel Giderleri

Yeni istihdam edilecek personel desteklenebilir
Proje başlangıç tarihinden 4 ay öncesinde işletmede çalışmayan veya 30 gün içerisinde istihdam edilmiş personel yeni sayılacaktır.
En fazla 4 personel desteklenebilir.

100.000 TL'ye kadarX

Makine-Techizat Giderleri

Makine-Techizat-Kalıpların yeni olması şartıyla desteklenir.

150.000 TL'ye kadar

600.000 TL'ye kadar

Yazılım Giderleri

Lisans giderleri
Yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık giderleri

50.000 TL'ye kadarSadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL'ye kadar

Hizmet Alım Gideleri

Eğitim 
Danışmanlık
Proje hazırlama danışmanlığı
Belgelendirme
Tanıtım
Seyahat
Fuar
Test ve Analiz

100.000 TL'ye kadarX