Loading...

Ar-Ge Sürecinde Deney Tasarımı

Bilimsel yaklaşım ile deney sonuçlarının daha etkin kullanımı

Ar-Ge süreçlerinde en sık karşılaşılan sorunlardan birisi yapılabilecek deney sayısının kısıtlı olmasıdır. Sınırlı süre ve bütçe ile sonsuz sayıdaki alternatif arasından ancak belirli bir sayıda ürün ile denemeler ve performans testleri yapılabilir.

Gıda, boya, ilaç, deterjan, kozmetik, plastik gibi pek çok sektörde durum böyledir.Bu sektörlerde yaşanan bir diğer problem ise yoğun belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. Projelerin bilinen formüller üzerindeki iyileştirmekten ziyade daha önce firmada olmayan bir ürünü ortaya çıkartmaya yönelik olmaları durumunda ilk aşamada kullanılacak hammaddeleri bile belirlemek zorlayıcı olmaktadır.

Karışıma ve deneye bağlı çalışmaların ağırlıklı olduğu projelerde en baştan itibaren iyi bir kurgu ile ilerlemek oldukça önemlidir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır.

1. Projenin Aşamaları ve Aşama Hedefleri Net Bir Şekilde Tanımlanmalıdır

Proje sürecinde en fazla 3-4 ay sürecek iş paketleri belirleyerek her bir iş paketinden beklentiler ifade edilmelidir. Paketlerin birbirlerini geliştirecek nitelikte olması önemli olacaktır. Bir gıda projesinde ilk aşamada kıvam ve stabilitenin düzeltilmesi, daha sonra lezzet ve ilave gıdaların eklenmesi söz konusu olabilir. Bir çamaşır deterjanı geliştirme projesinde ürünün önce lekeleri çıkartması, daha sonra yumuşatma etkisinin geliştirilmesi planlanabilir. Bu paketlerde geliştirilen bütün ara ürünlere bir ürün muamelesi yapılarak süreç ilerledikçe projenin ilerlemesi de kontrol edilebilir.

2. Deneyler Deney Seti Olarak Planlanması ve Yapılmalıdır

Deneyler mümkün olduğu kadar set olarak planlanmalı, set sonuçları birlikte değerlendirilmelidir. Setler sezgisel ve sistematik olarak ilerleyebilir. Sezgisel setlerde genellikle yeni hammaddeler ile daha önce çalışılmamış olan oranlar çalışılabilir. Sistematik setlerde ise bilinen oranlar ve hammaddeler ile çalışılır.

3. Uzman Desteği Önemlidir

Deney setlerinin belirlenmesi aşamasında hem sürecin kendisi, hem de deney tasarımı konularında uzmanlarla çalışmak deney efektifliğini ve başarıyı ciddi bir şekilde arttırabilir.