Loading...

TÜBİTAK ve KOSGEB Destekleri ile ilk Ar-Ge Projelerinin Gerçekleştirilmesi

Bilgiye, İnovasyona ve Şirket Kültürüne yönelik yatırım.

İşletmelerde Ar-Ge disiplinin elde edilmesi ve projelerin bir kültür haline getirilmesi zaman alan, maliyetli ve üst yönetimin doğrudan desteğini isteyen bir süreçtir. Neticede Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri, işletmenin Muhasebe, Finans, Üretim, Satınalma gibi güncel faaliyetlerinden farklı olarak geri dönüşü ancak belirli bir süre sonra ortaya çıkabilen faaliyetlerdir. Bir diğer deyişle, Ar-Ge yatırımları kısa sürede işletmeye maliyet getirirken, geri dönüşleri aylar veya yıllar sonra ortaya çıkmaya başlar.

Resmin diğer tarafında ise,  Ar-Ge faaliyetlerinin yüksek karlılık oranı bulunmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri firmalar için elle tutulamayan, gözle görülemeyen bir değer olan Entellektüel Sermayeyi (Intellectual Property) geliştirmektedir. Bugün Dünya lideri işletmelerin değeri artık sadece makina sayısı veya kasalarındaki para ile değil, entellektüel sermayeleri ile birlikte ölçülmektedir.

Bu yüksek maliyet/uzun bekleme süresi/yüksek kazanç üçlemesinde Ar-Ge kültürünü oluşturma ve Ar-Ge'ye yönelik yatırım yapma konusunda istekli olan işletmelere yönelik TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından uygulanmakta olan iki program bulunmaktadır.

Bunlar; TÜBİTAK'ın uygulamakta olduğu 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programıdır.

Her iki programda da %75 civarında destek oranı bulunmakta, TÜBİTAK 375.000 TL'ye kadar, KOSGEB 350.000 TL'ye kadar destek verebilmektedir. KOSGEB ayrıca 500.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği de sağlayabilmektedir.

Her iki program da kurumlar tarafından belirli kriterleri sağlayan bütün işletmelere verilmektedir. Bu bağlamda gerekli ön çalışmaları yapmış ve gelecek vaad eden projeleri olan işletmelerin destek alması oldukça mümkündür. 

Bu programlara başvururken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır.

1- İşletmelerin "destek almak için" projeye başvurmaları doğru değildir. Bu projelerin asıl amacı Ar-Ge ve İnovasyona yönelik yatırım yapmak olmalıdır. Nitekim destek bu yatırımın yapılmasının ardından geri ödeme veya teminatla yapılacak ön ödeme şeklin olacaktır.

2- İşletmelerin projelerin yürütülmesini sağlayacak temel altyapıyı kurmuş/planlamış olmaları beklenmektedir. Projenin nerede yapılacağı, hangi ekipmanların kullanılacağı, projenin kim tarafından yürütüleceği gibi bilgiler net olmalıdır.

3- Proje tam ve eksiksiz olarak tamamlanmış olmalıdır. Projenin süresi, bütçesi, hedefleri belirsizlikler içermeyecek şekilde tanımlanmış olmalıdır.

4- Projenin ekonomik ve teknik fizibiliteleri yapılmış olmalıdır. Projelerde belirsizlikle olabilir, her projenin başarılı olması veya satması beklenmez. Ama proje başvurusu esnasında en azından bu risklerin tanımlanmış olması gerekmektedir.

5- Proje başvurusu iyi dokümante edilmiş olmalıdır. Bu bütün bilgiler başvurulan kurumun standartlarına uygun bir şekilde tertiplenmiş ve sunuma uygun hale getirilmiş olmalıdır.